Postępy w dokumentacji do PZL P.11

2017-11-07

W radomskiej firmie DRAFT przygotowywane są rysunki 3D, na podstawie skanów PZL P.11c, wykonanych w Krakowskim Muzeum.